Vi Nam

Là Sinh viên tốt nghiệp trường hvktqs
Sống tại khu 9- Đông Thành - TP. Hạ Long - Quảng Ninh
TN tại Nga loại xuất sắc. học sinh giỏi quốc gia môn vật lý 2009.
Xem hồ sơ đầy đủ
Chuyên: Gia sư Toán, Gia sư Vật Lý, Gia sư Tiếng Việt